Mua càng nhiều - Giảm càng nhiều:

Mua 3 giảm 20% mua 6 giảm 50%

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LÝ UNICA

Chia sẻ tri thức, nhận chiết khấu khủng Đăng ký ngay

Quyền lợi dành cho đại lý

Hưởng lợi nhuận từ 100%-400% so với vốn đầu tư

Dễ dàng quản lý
khách hàng, đơn hàng

Tư vấn hỗ trợ 24/7

Được hỗ trợ về chiến lược
kinh doanh ,marketing

Được hỗ trợ về nội dung
bán hàng, sale kit

Bắt đầu dễ dàng, kích hoạt
chỉ sau 5 phút

Chính sách dành cho đại lý

Cấp đại lý Cấp 1(>= 5 triệu) Cấp 2(>= 10 triệu) Cấp 3(>= 20 triệu) Cấp 4(>= 30 triệu) Cấp 5(>= 50 triệu)
Số tiền kí quỹ / lần 5.000.000đ 10.000.000đ 20.000.000đ 30.000.000đ 50.000.000đ
% chiết khấu/
giá gốc
60% 65% 70% 75% 80%

Đăng ký làm đại lý của Unica

Hotline: 0913.310.136