Mua càng nhiều - Giảm càng nhiều:

Mua 3 giảm 20% mua 6 giảm 50%

Accent Reduction - Nói tiếng Anh tự nhiên như người bản xứ

Cùng giảng viên Nathan Mills đến với khóa học Accent Reduction - Nói tiếng Anh tự nhiên như người bản xứ.
Giảng viên: Nathan Mills - Accent coach in Bangkok
0 đánh giá

Bạn sẽ học được gì

Flatten your accent so that you speak English with a more natural rhythm. 
Be better understood when speaking English. 
Listen to English with increased accuracy and comprehension
Giúp giọng nói của bạn rõ ràng hơn để có nhịp điệu tự nhiên hơn khi nói tiếng Anh.
Để người nghe có thể hiểu hơn khi bạn nói tiếng Anh
Tăng khả năng nghe và nói tiếng Anh với độ chính xác cao hơn

Giới thiệu khóa học

This course aims to help Vietnamese people who want to achieve clearer, more natural speech when speaking English and sharpen their listening skills.

Nathan Mills breaks down native-English language speech into 5 areas (Linking, Intonation, Articulation, Word Stress, and Rhythm) and presents them in easy-to-grasp lessons that users can apply both as a speaker of English and as a listener to native speakers of English, increasing your confidence and accuracy. 

Khóa học Accent Reduction - Nói tiếng Anh tự nhiên như người bản xứ nhằm mục đích giúp đỡ những học viên Việt Nam có bài thuyết trình rõ ràng hơn, tự nhiên hơn khi nói tiếng Anh và nâng cao kỹ năng nghe của họ.

Giảng viên Nathan Mills đã chia nhỏ bài phát biểu tiếng Anh bản ngữ thành 5 lĩnh vực (Liên kết, Ngữ điệu, Khớp nối, Từ khó và Nhịp điệu) và trình bày chúng trong các bài học dễ hiểu mà người dùng có thể áp dụng như một người nói tiếng Anh và người nghe người bản ngữ tiếng Anh, tăng sự tự tin và chính xác của bạn.

Nội dung khóa học


Tags: Tiếng anh giao tiếp   tiếng anh online   Tiếng anh   tiếng anh cơ bản   Ngữ pháp tiếng anh   phát âm tiếng anh   giao tiếp tiếng anh  

Khóa học liên quan

Thông tin giảng viên

  • 1 học viên
  • 2 khóa học
Xem thêm thông tin
Nathan Mills
Accent coach in Bangkok

21 years of teaching experience, including: 

Accent coach for professionals in Bangkok.

4 years as director of the Intensive English Program at Ohio Northern University (USA)

5 years as professional lecturer at KMUTT, School of Information Technology (Bangkok)

Other institutes include The Ohio State University, Xavier University, and Ashland University

Master’s degree (M.A.) in Applied Linguistics; Bachelor's degree (B.A.) in Linguistics.                                               

Author of the book "Accent Recipe", on which this course is based.        

Đánh giá của học viên

0
0 đánh giá